Nejsi lhář, nejsi lhář
nejsi lhář, jen všechno neříkáš
Vzpomínej, rudej šátek si vázal
svazáckou kravatu, to bylo před lety
Vzpomínej, vlajkou jsi mával
oholil knír a potom kotlety
Vzpomínej, jak si v průvodu jásal
a rudý hvězdy do oken vylepil
Vzpomínej, jaký bludy si kázal
jenom abys soudruhy potěšil

Zrcadla mají paměť
vidí bez retuší tvoje pochyby
zrcadla mají paměť
jenom připomenou, že nejsi bez chyby
zrcadla mají paměť
vědí bez retuší, co nikdo netuší
zrcadla mají paměť
občas připomenou tvý jizvy na duši

Nejsi lhář …
Vzpomínej, jak si recitoval
vyhrát chtěl Puškinův památník
Vzpomínej, jak si salutoval
okupantům věnce klad na pomník
Vzpomínej, kdo tě inspiroval
idol tvůj byl Pavka Korčagin
Vzpomínej, komus odpřísahal
věrnost svou, tak jako každej syn

Zrcadla mají paměť
vidí bez retuší tvoje pochyby
zrcadla mají paměť
jenom připomenou, že nejsi bez chyby
zrcadla mají paměť
vědí bez retuší, co nikdo netuší
zrcadla mají paměť
občas připomenou tvý jizvy na duši