Mladý varhaník vítá chodí po patách
nohama čeká na pedál
Hrají karbanátek, pálí pepřem a chilli
v košili ženich se leká ženu zabíjí
Pátrá hledí po jiných zda znají cesty makií
Blondýni zbylí z nadlidí, bílí jak mrtvá lady Di
Politologovým fórům, že na Gibraltar běží, tleskají

Něčí z Podunají, strýček zpívá živijó, křičí, mluví s rakií
V živých varhanách jásá dítko s Marií, zítřek je dnešek ho čeká budou zlobiví
Až pátá láhev pobaví, když se nám dámy napijí
Blondýni zbylí z nadlidí, skromní jak mrtvá lady Di
Klimatologovým fórům, že na Gibraltar sněží, tleskají

Po nebi měsíc za měsícem běží

Nazouvám sandál, mrzne, musím taky jít
balím, šeptám, neruším
Starý varhaník couvám skoro minulý, je říjen, já se neptám, jestli litují
svých hříchů u karavanů, v ležení kmene olahů
Volných ležérních mravů