Jak dávno znám ta ústa zmijí
Jed krutý já ochutnal sám
Když jsem vám své jméno dal
Do náručí vás vzal
Nevěstu s cejchem, s lilií

Mé hříchy vzápětí ať smyjí
Andělé, svou cestu k nim znám
V kláštera stínu najdu kout
Přestanu plány hrůzné kout
naposled žádám, nech mě jít

Já průchod právu dám

Máš důvod mstít se sám

A já to vím, už zbývá slůvek pár

Dávnou chvíli zpátky vzít
Být zas blízko sebe
A čas na lásku mít
Jan tak mávnout
Znovu získat málo dnů
Zvrátit vůli nebe
a tíhu zákonů

Nepocítí soucit můj, kdo zradí

Teď pomůže, zdá se, jen sám bůh

V moci vás však dlouho ďábel má

Tak to on mě léta vábil v tmách

Ale Bůh teď vítěží

Já průchod právu dám

Máš důvod mstít se sám

A já to vím, už zbívá slůvek pár

Dávnou chvíli zpátky vzít
Být zas blízko sebe
A čas na lásku mít
Jan tak mávnout
Znovu získat málo dnů
Zvrátit vůli nebe
a tíhu zákonů

Já vám teď přísahám, já vážně vás měl rád

Vrátit čas a té lásky slast zas chtěla bych cítit a dát, víc jí dát

Dávnou chvíli zpátky vzít
Být zas blízko sebe
A čas na lásku mít
Jan tak mávnout
Znovu získat málo dnů
Zvrátit vůli nebe
a tíhu zákonů

Tak ať hříchy vzápětí se smyjí. Co víc